Vilken bolagsform är mest lämplig i tillverkningsindustrin?

Inom tillverkningsindustrin har aktiebolag traditionellt sett varit den allena rådande bolagsformen. Men måste det vara så? Är ett aktiebolag alltid det bästa alternativet i industrin? Här nedan tar vi en närmare titt på varför det är så och om det finns några tillfällen då en annan bolagsform kan vara fördelaktig.

Höga investeringskostnader

En av orsakerna till att aktiebolag är främsta valet är naturligtvis de höga initiala investeringskostnaderna. Inom tillverkningsindustrin är det vanligt att man redan från start måste investera i lokaler och en dyr maskinpark för att inte tala om inköp av råvaror. Likaså behöver man ju någon som jobbar i produktionen vilket innebär att man behöver anställa. Allt detta tyder ju på att man behöver ett rejält startkapital och i det hänseendet blir det mest logiskt med ett aktiebolag. Om man dessutom behöver knyta till sig investerare är det vanligt att i utbyte förhandla om aktiekapitalet. Läs mer om fördelar och nackdelar med aktiebolag här.

Handelsbolag om ni är flera bolagsmän

I vissa lägen skulle ett handelsbolag kunna fungera lika bra. Om ni är flera som är lika delaktiga i att starta bolaget och ni gemensamt har det kapital ni behöver för att starta ett mindre bolag inom tillverkningsindustrin så kan ett handelsbolag vara lika aktuellt.

bolagsform

Även enskild firma kan vara aktuellt

I dagens samhälle har dock även tillverkningsindustrin tagit stora tekniska steg framåt vilket ger utrymme för entreprenörer att starta en verksamhet inom ramen för en enskild firma. Ett exempel är att 3D skrivare blivit förhållandevis billiga. Sätt en 3D skrivare i handen på en industridesigner så får du se vad som händer. Inom ramen för en enskild firma är det fullt möjligt för en person med lite entreprenörsanda att utveckla prototyper eller i vissa fall fullt fungerande föremål för försäljning. Självklart finns det andra områden inom till exempel hantverk och design där man kan ägna sig åt tillverkning i mindre skala utan en stor maskinpark. Däremot gör den här tekniken det möjligt att utveckla produkter som man sedan kan köpa in tillverkningsprocessen inom den tyngre industrin för. En enskild firma kan man alltid omvandla till ett aktiebolag i ett senare skede om man så önskar.

Hur väljer man då?

Alla fall är olika, börja med att noggrant undersöka din egen situation. Vad går din affärsidé ut på? Hur höga initiala investeringskostnader kommer du att ha och hur ska du finansiera starten? Fundera även på vilka dina kunder kommer att vara och vilka andra typer av bolag/underleverantörer kommer du att ha. Det är enklare att göra affärer med vissa kunder/bolag om du har ett aktiebolag än en enskild firma. Om du är lite osäker på produkten eller efterfrågan kan det ibland vara klokt att prova den i mindre skala i en enskild firma initialt.