Vikten av dagvattenmagasin

När en stor parkering drabbas av översvämning så kan det bli en dyr historia för de bilägare som hade sina bilar på plats. Ett bra sätt att undvika den här typen av scenario på är att installera dagvattenmagasin under parkeringen eller den plats där man vet att vatten snabbt kan ansamlas. Det här är en mycket effektiv form av dränering som gör att vattnet får någonstans att ta vägen, och att det därmed inte åsamkar skador på den bebyggelse som finns på plats. För maximal effekt så ser man också till att använda sig av fördröjningsmagasin dagvatten som gör att det tar längre tid för regnvattnet att nå magasinet så att man kan få en bra dränering.

Idag så tillverkas komponenterna som ska användas för dräneringen av plast och det här ger många fördelar. Det är till exempel så att man får en lägre kostnad då man kan använda sig av plastverktyg som är kostnadseffektiva att tillverka och som dessutom gör arbetet med installation bra mycket enklare. Med i den beräkning som man gör för att komma fram till kostnaden för installation av dagvattenkassetter och magasin är förstås vad man sparar på att inte behöva anlägga stenkista och gräva djupt.

Dagvattenmagasin funktion

Dagvattenmagasinets funktion är egentligen rätt enkel. Det handlar om att man leder regnvattnet ner i ett magasin för att sedan dränera vidare till platser där marken kan ta upp vattnet utan att översvämningar skapas. I vissa fall så kan det innebära att man leder vattnet vidare till befintligt avlopp men många gånger så är det så att man låter dagvattnet föras vidare ut i naturen på ett säkert sätt. När man kontrollerar dräneringen så ser man ju även till att vattnet inte skadar grunder och bebyggelse.

Vackert även under mark

Vattenmagasin och vattenkassetter placeras under marken och man kan förstås tycka att det inte spelar så stor roll hur dessa ser ut. Men dagens plastindustri använder sig av moderna plastgranulat, så kallade masterbatch, för att med formsprutning kunna ta fram färdiga plastprodukter som även är fina att se på. Tillverkningsmetoder som formsprutning och formgjutning är kostnadseffektiva då de utesluter efterbearbetning och andra arbetsmoment. Med termoplast så får man även fin hållbarhet och det är därför som man kan se att komponenter gjorda av plaster som polyuretan blir allt vanligare även då det rör sig om dränering och hantering av dagvatten. För de som ska installera så får det faktiskt betydelse att komponenterna är estetiska och lätta att hantera eftersom det här gör det lättare att installera på rätt sätt och att förstå hur man kan koppla vidare med dräneringsrör på rätt sätt.