Varför välja metallersättning?

Att ersätta metall med plast kan låta som en omöjlighet för den oinvigde. Men metallersättning är faktiskt många gånger en riktigt smart lösning. Plaster kan i olika sammanhang användas precis som metall och det ger flera viktiga fördelar.

Dagens plastindustri är miljövänlig och produkterna som tas fram håller mycket hög kvalitet. Det är också goda skäl till att beakta metallersättningen då det är möjligt. Här är några fler anledningar till att ersätta metallen med plastmaterial.

Metallersättning ger viktbesparingar

Det här är en mycket viktig anledning till att välja plast istället för metall. Det är stor skillnad på vikten och det får betydelse genom hela tillverkningsprocessen. Det är ju inte bara lättare att hantera plastmaterial. När de färdiga delarna och produkterna till sist ska levereras är det bättre för miljön.

Samma lastbil som kanske inte ens hade klarat hälften av metallvarianten av produkten kan köra ett enormt lass som knappt väger något när detaljen är gjord av plast. Det här sparar på leveranser. Det är bra för miljön och bra för projektets ekonomi.

Stor designfrihet är spännande

Idag tillverkar plastkomponenter med smarta tillverkningsmetoder som formsprutning. Det innebär stor frihet vad gäller designen. Det här får man inte alltid på samma sätt med metallen. Det kan faktiskt vara så att plasten gör det möjligt att få den form som önskas på ett snabbare och billigare sätt.

Om plasten kommer att fungera lika bra i slutprodukten blir det alltså smartare att välja den. Detta helt enkelt för att man med plasten får den precision som krävs för goda resultat. Med metallersättning går det att tänka fritt och forma utefter faktiska behov och med större innovation.

Plast fungerar ljuddämpande

Metall kan ibland upplevas som störande för att den inte dämpar ljud. Beroende på hur en del eller produkt ska användas kan det bli knepigt med metallen. Då är det verkligen en fördel att kunna ersätta den med plast.

Plasten är ljuddämpande. Detta märks både under produktion och i de färdiga komponenterna. När det finns ett behov av ljuddämpning är plasten ett mycket lämpligt material. Och idag går det ju även att lita på att det blir hög kvalitet.

Med fokus på pengarna

Summan av kardemumman är att det går att spara en hel del pengar med metallersättning. Och det är givetvis en stor drivkraft bakom projekten där man går över från metallen till plasten. Besparingarna får stor betydelse. Då de inte innebär lägre kvalitet så är det vinst på vinst.

Alla led i produktionsprocessen tjänar på bättre ekonomi. Slutkunden blir också varse om att produkter och delar kostar mindre. Detta samtidigt som tillverkningsprocessen är lika snabb och smidig som om den hade inneburit metallmaterial.