Vad är valsning?

När ett material ska tunnas ut är det inte ovanligt att man gör det med en plastisk bearbetningsform som kallas för valsning. Valsningen fungerar på olika typer av material. Den leder till att materialet som laddas in i valsen tunnas ut. Valsarna kommer att rotera och när materialet hamnar emellan dessa förändras den inre strukturen.

Valsning är en effektiv plastisk bearbetningsmetod

Att kunna tunna ut material på ett effektivt sätt är viktigt. En modern vals ger perfekta mått. Det betyder att materialet håller samma tjocklek hela vägen igenom. Det vanligaste är att man valsar för att ändra på tjockleken men det går också att påverka materialets bredd på detta vis.

Inom metallindustrin är valsningen väldigt viktig. Men den används också inom plastindustrin för man kan tunna ut plastmaterial på precis samma sätt. Det finns en rad olika metallprodukter som kräver valsningstekniken för att kunna tillverkas.

Exempel på produkter som kräver valsning är:

  • Plåt
  • Tråd
  • Folie
  • Stänger

Valsningstekniken är också värdefull för att förädla en rad olika typer av material. Den används för att tillverka delar och produkter av plast, glas och tyg. Inom livsmedelsbranschen är det inte ovanligt att produkter har gått igenom valsning.

Kalandrering är samma sak

Nu använder man inte alltid ordet valsning för tekniken som tunnar ut material. När det rör andra material än metall, som plast och glas, är det vanligt att tekniken omnämns som kalandrering. Men i grund och botten rör det sig om samma typ av tillverkningsprocess med valsar som roterar och tunnar ut det material som matas in i industrimaskinen.

Metallvalsning kräver olika typer av valsar

När det ska valsas metall används huvudsakligen två olika typer av valsar:

  1. Spårvalsar – Det här är spårade, eller kalibrerade, valsar som används för att valsa långa metallprodukter.
  2. Platt-valsar – Det här är valsar som ger slät valsning. Tekniken används då det är platta produkter som ska tunnas ut.

Valsen kan vara gjord av någon form av hårdmetall eller av gjutjärn eller stål. Dagens vals-teknik är mycket smart. Den gör det möjligt att programmera och jobba mycket snabbt. Detta trots att det rör sig om tunga metallmaterial.

Varm eller kall valsning

Det finns både varm och kall valsning. Varmvalsning är minst sagt hett. Det rör sig om temperaturer på omkring 1000 grader Celsius när det är metaller som stål som ska valsas. Det här kallas för varmbearbetning.

Kallbearbetning innebär att metallen valsas i rumstemperatur. Det är detta som kallas för kallvalsning och den är vanligt förekommande när det är plåt på mindre än 2 mm som ska valsas. Tekniken fungerar bra för rör- och band-produkter.

Grovplåt kräver varmvalsning och denna används då det är tjockare rör, ringar och balkar som ska tillverkas. Men temperaturen ligger inte alltid på tusen grader. Det finns metallmaterial som aluminium och koppar som kan varmvalsas vid lägre temperaturer.