Vad är rörlaserskärning

Rörlaserskärning sker antingen genom att röret är fastspänt eller matas in i en maskin där det skärs med en stråle. Laserstrålen består av ljus som innehåller så pass mycket koncentrerad energi att den kan skära igenom materialet. Eftersom laserstrålen inte påverkas av bearbetningsföremålets antändningstemperatur eller strömledningsförmåga kan den användas på alla metaller. Världens första laserskärare tillverkades på 1990-talet av det italienska företaget Adig. Tekniken har haft en snabb utbredningstakt och har förfinats ännu mer sedan dess. Utan denna teknik skulle det behövas många fler arbetsmoment i form av fräsning, svarvning, stansning och borrning för att uppnå samma resultat. Kvalitéten på arbetet blir dessutom högre och mer preciserad. I och med att flera operationer kan ersättas med en och samma maskin kan produktionstiden minskas avsevärt vilket påverkar fabrikatets slutgiltiga tillverkningskostnad.

Rörlaserskärning
Laserskärning behöver inte bara användas för att skära i rör. Det går alldeles utmärkt att skära i plåtar. Det är till och med vanligare än att laserskära i rör.

Olika typer av rörlaserskärning

Det är rörets dimensioner såsom längd, tjocklek, diameter och materialtyp som avgör vilken maskin som är mest lämplig för arbetet. Det mest traditionella sättet att skära på är att laserhuvudet sitter fast i maskinen och istället för att lasern rör sig är det materialet som förflyttas. Numera kan även rörlaserskärning utföras med 3D teknik, det innebär att stycket skärs genom att skärhuvudet rör sig runt röret. På det viset går det att skära ut mer komplexa former. På de mer avancerade maskinerna går det att via en plattform rita upp detaljerna och sedan programmera maskinen så att den skär efter ett förutbestämt mönster. En annan metod är fiberoptisk skärning och den fungerar genom att laserstrålen går längs optiska fiberkablar. Det ger större frihet och flexibilitet och röret behöver inte vara fastspänt. Maskinen arbetar snabbt och har inga rörliga delar. Energiförbrukningen är hälften så låg som vid användning av de andra maskinerna. Du kan läsa mer om rörlaserskärning här »

Laserns betydelse

Användningen av laserskärare inom plåtindustrin har betytt mycket för dess utveckling. Lasermaskinerna klarar av att skära ut delar och smådetaljer som tidigare inte kunde uppnås på något annat sätt. Det har öppnat upp konstruktionsmöjligheterna och breddat urvalet av material. Den nya tekniken har blivit så vital att de som väljer att bara fortsätta med de gamla traditionella metoderna riskerar att falla efter i den hårda konkurrensen. Rörlaserskärare är dessutom mer miljövänliga än tidigare metoder.  Svensk laserskärning har haft en kraftig ökning och många stora företag bekräftar att den internationella konkurrensen har blivit så pass hög att produktionsportföljen i dagsläget måste innehålla mer avancerade bearbetningsmetoder än tidigare.

Användning

Lasermetoden för beskärning av rör har få begränsningar och kan användas på riktigt grova stålrör. Vilket bland annat bygg och anläggningsbranschen har dragit nytta av.  Rörlaserskärning används för att tillverka många olika saker som till exempel möbel- och inredningskomponenter, byggnadsdelar, maskindelar, prydnads och dekorationsdetaljer samt komponenter till rör och profilstrukturer färdiga för montering eller svetsning.