Kan du sälja aktiebolag för att lägga ner?

Inom industriverksamhet är det vanligt med företag som är som livsverk. Kanske var det din morfars far som en gång för hand drog igång verksamheten som idag fungerar med industriautomation. Men då det inte tycks finnas någon framtid för bolaget kan det ändå vara så att du vill sälja aktiebolag för att avveckla det snabbt och enkelt. Sälja …