Galler och maskinskydd att lita på

Då man arbetar med maskiner och arbetsmetoder som kan innebära en fara för människor så kan man ta hjälp av galler och maskinskydd som skapar en gräns som man inte går över. Maskiner har ofta skydd som kan vara gjorda av plast och som gör det omöjligt att ta direkt på maskinens olika delar utan …

Maskinskydd för att undvika maskinskador

I dagens industrialiserade värld är maskinerna en förutsättning för att vi ska kunna upprätthålla vår komfortabla levnadsstandard. Det går inte att ifrågasätta hur oumbärliga de är för tillverkningen och vår gemensamma välfärd. Nästan all tillverkning har en eller flera automatiserade processer. Förutom säkerheten är det viktigt att ha fungerande maskiner som hela tiden kan leverera …