Modern och effektiv legotillverkning

Det är inte ovanligt med verkstäder som säger att de kan allt och som faktiskt kan stå för detta påstående. Samtidigt så måste man inse att inom metallindustrin så är det knappast praktiskt möjligt att hand om varje del av en produktion. Det finns ofta alltför många delmoment för att det ska löna sig för …