Robotceller för högre säkerhet

Även om vi idag har industriautomation som ligger på en väldigt hög nivå så är det fortfarande så att en modern verkstad kan vara en farlig plats att jobba på. Arbetsskador kan uppstå då man måste utföra repetitiva moment som till exempel att hänga upp eller flytta på delar. Med maskinbetjäning i form av robotar …

Arbeta med industriautomation

Idag finns det en hög efterfrågan av kompetent och kunnig personal inom industriautomation. Industrin världen över är i en ständig förändring och den ställer idag ökade krav på företags effektivitet och produktionskostnader. Den svenska industrin är särskilt utsatt då den konstant tvingas konkurrera med andra länder som har lägre arbetskraftskostnader. Det är något som har …

Moderna verktyg för metallbearbetning

Idag använder man ofta metall för att skära i metall och även om metoder som vatten- och laserskärning är populära så krävs det fortfarande produktion av mer traditionella verktyg av starka metaller. Med rätt metallbearbetning verktyg så kan man jobba länge med en automatisk maskin utan att produktionen måste pausas för byten. Det är också …