Galler och maskinskydd att lita på

Då man arbetar med maskiner och arbetsmetoder som kan innebära en fara för människor så kan man ta hjälp av galler och maskinskydd som skapar en gräns som man inte går över. Maskiner har ofta skydd som kan vara gjorda av plast och som gör det omöjligt att ta direkt på maskinens olika delar utan …