Vikten av dagvattenmagasin

När en stor parkering drabbas av översvämning så kan det bli en dyr historia för de bilägare som hade sina bilar på plats. Ett bra sätt att undvika den här typen av scenario på är att installera dagvattenmagasin under parkeringen eller den plats där man vet att vatten snabbt kan ansamlas. Det här är en …

Vad utmärker produkter som har tillverkats med formblåsning?

Om man undrar om en sak av plast är gjord med formblåsningstekniken så kan man ganska lätt gissa sig till detta genom att se lite närmre på sakens egenskaper. För det första så är det så att man använder sig av formblåsning för att tillverka ihåliga produkter. Här är flaskan ett typiskt exempel. Flaskans specifika …

Prototyptillverkning för plastprodukter

Att arbeta med prototyptillverkning tidigt i ett projekt minskar inte bara kostnaderna men gör det också möjligt att kontrollera och testa komponenten i verkligheten, göra ändringar eller prova olika färger och material, innan man sätter igång en större produktion. Det finns flera olika metoder för att framställa en prototyp för plastprodukter, fram tills nu har …