Återvinning av hålkroppar vid formblåsning

Det var länge så att man inte använde sig av återvunnen polymer för formblåsning och formsprutning helt enkelt för att den återvunna plasten inte gav tillräckligt hög kvalitet. Idag så ser det annorlunda ut och man har under en längre tid kunnat använda sig av återvunna hålkroppar vid formblåsning för att slå ett slag för …

Vad utmärker produkter som har tillverkats med formblåsning?

Om man undrar om en sak av plast är gjord med formblåsningstekniken så kan man ganska lätt gissa sig till detta genom att se lite närmre på sakens egenskaper. För det första så är det så att man använder sig av formblåsning för att tillverka ihåliga produkter. Här är flaskan ett typiskt exempel. Flaskans specifika …