Utvecklingen av moderna dagvattenkassetter är viktig

En gång i tiden så var en dagvattenkassett en enkel stenkista som man grävde ner i marken för att på så vis få lite ordning på stora vattenmassor som kunde komma med plötsliga skyfall. Sedan den gången så har det hänt en hel del med vädret men också med dagvattenkassetter som numera tillverkas av plaster, …