Utvecklingen av moderna dagvattenkassetter är viktig

En gång i tiden så var en dagvattenkassett en enkel stenkista som man grävde ner i marken för att på så vis få lite ordning på stora vattenmassor som kunde komma med plötsliga skyfall. Sedan den gången så har det hänt en hel del med vädret men också med dagvattenkassetter som numera tillverkas av plaster, …

Vikten av dagvattenmagasin

När en stor parkering drabbas av översvämning så kan det bli en dyr historia för de bilägare som hade sina bilar på plats. Ett bra sätt att undvika den här typen av scenario på är att installera dagvattenmagasin under parkeringen eller den plats där man vet att vatten snabbt kan ansamlas. Det här är en …