Låt Citadellet Bolagsservice hjälpa dig med bolaget

Att du kan allt om bockning får betydelse oavsett om du ska dra igång ett nytt bolag eller lägga ner ab. Men det betyder ju inte att du vet hur det administrativa omkring bolaget ska skötas på rätt sätt. Med Citadellet Bolagsservice så lägger du minimal tid på det som du egentligen inte vill syssla med. Detta …