Prototyptillverkning för plastprodukter

Att arbeta med prototyptillverkning tidigt i ett projekt minskar inte bara kostnaderna men gör det också möjligt att kontrollera och testa komponenten i verkligheten, göra ändringar eller prova olika färger och material, innan man sätter igång en större produktion. Det finns flera olika metoder för att framställa en prototyp för plastprodukter, fram tills nu har …