Så kan syntetisk polymer användas

Det finns polymer naturligt omkring oss men inom vår plastindustri är det vanligt förekommande med syntetiska varianter som framställs med polymerisation. Det här är olika typer av plaster som vi får stor användning av för att skapa produkter och delar som vår civilisation numera litar blint på.

Syntetisk polymer tas fram med polymerisation

För att få fram syntetisk polymer används det som kallas för polymerisation. Det här är en process där man kommer att kombinera mindre monomermolekyler i kedjor. Dessa hålls samman av kovalenta bindningar. Processen kan delas upp i två huvuddelar. Man kan använda sig av kedjetillvästpolymerisation och stegtillvästpolymerisation.

När man använder processen för kedjetillväxt kommer man att tillsätta en molekyl i taget medan steg-tillväxtprocessen går ut på att man låter flera monomermolekyler bindas samman på en gång. Hur bindningen sker kommer att påverka hur slutplasten ser ut.

Stark och seg polymer

När polymer är stark och seg betyder det att den har bindningar mellan monomererna som är täta. De är svåra att få loss. Det här går att se om man kikar lite närmre på plastens struktur och har med själva tillverkningsprocessen att göra.

Flexibel polymer är i sin tur ett material som i grunden består av molekyler som är töjbara. Vi kan se att man kan spåra plastens egenskaper till hur molekylerna är bundna vid varandra så detta är något man måste tänka på då man planerar processen för att ta fram syntetisk polymerplast.

Återvinning av polymer

För att kunna återvinna polymer måste molekylkedjorna vara av det slag som går att bryta och sedan binda igen. Det här kan man göra med termoplast där det går att värma upp plasten för att smälta ner den och sedan forma om igen.

När detta är fallet går det bra att återvinna polymer men det finns också varianter av detta material som inte går att återvinna och det har återigen med molekylstrukturen att göra. Om molekylerna är tvärbundna kan man inte binda dem åter igen efter att kedjan har brutits.

Men det här är inte nödvändigtvis något negativt. Saken är den att polymerer med tvärbundna molekylkedjor är otroligt stark. Det blir högre hållfasthet och man kan få vissa termiska egenskaper som kan vara väldigt fördelaktigt. På grund av detta finns det produktioner där man föredrar den här typen av polymer trots att den inte går att återanvända.

Några vanliga exempel på saker av polymer

Vi ska avsluta med att se på vilka saker som kan vara gjorda av polymer. Det är som du säkert har gissat det mesta men det finns några områden där polymeren är otroligt vanlig. Om vi ser på ett vanligt hus är det till exempel vanligt med inredning och mattor som är gjorda av PP som är polypropylen.

I samma hem finns det säkert leksaker till barn som är gjorda av HDPE som är polyeten med hög densitet. Leksaker kan också vara gjorda av PS som är en form av skum. I garderoberna hänger det kläder av PP och i köket finns det livsmedelspåsar av LDPE som är polyeten med låg densitet.

I husets väggar och i källaren finns det ledningar med rör. De är antagligen gjorda med hjälp av PVC som är en annan form av polymer. PVC kan också användas för att ta fram trallar. Väggar som är målade med PVA-färger innehåller också polymer på detta sätt.

Om vi återgår till köket finns det förstås stekpannor och kastruller med teflon som är ytterligare ett exempel på syntetisk polymer som vi använder oss av dagligen. Våra hem och kontor behöver elektrisk isolering som vi får med PTFE och i samma byggnad ser vi ut genom fönster som har plexiglas.

Färger, lim, våtdräkter…. Listan kan göras hur lång som helst. Hela vår värld är full av syntetisk polymer och både privatpersoner och industri drar mycket stor nytta av det flexibla materialet.