Rörbockningsteknik för rörbockning med moderna maskiner

Det finns rör överallt. Ibland kan man se dem inomhus och utomhus, och ibland så finns de gömda i väggar och under mark. Oavsett varför man ska ta fram rör med rörbockning så gäller det att jobba på ett smart sätt så att man får en slutprodukt som det går att lita på. I Sverige så jobbar man med rörbockningsteknik som är mycket avancerad och som sörjer för att man får rören som står emot allt från slitage till rost. Moderna rörbockningsmaskiner kanske ser ut som stora plastlådor på håll men när man kikar in på processen så är det uppenbart att den är byggd på mycket gammal kunskap om hur man bockar rör och formar detaljer i olika storlekar för olika sammanhang. Läs mer här

Rörbockning är en konst

När man talar om rörbockningsteknik och rörbockare så gäller det att inse att det här handlar om en slags konst. För att få fram rätt böj på ett rör så är det mycket som ska stämma. Traditionellt så har hantverkare gjort detta för hand och använt sig av fyllning i rören för att de inte ska plattas till och förlora formen. Numera så måste man inte använda sig av värme för att böja och bocka, det finns nämligen rörbockningsmaskiner som klarar jobbet utan att applicera värme. Här litar man istället på stor kraft och rätt rörelsemoment med verktyg som är specialanpassade för jobbet. Verkstäder som jobbar med metallbearbetning kan bocka rör i olika format och behålla mer avancerade former som ihåliga fyrkantiga rör eller andra mer komplicerade former.

Rörbockning
Rörbockning från en konstinstallation 2014.

Maskiner och datorer

Idag så bockar man med hjälp av datorer. Innan man sätter igång en produktion med en bockningsmaskin så måste den få informationen som krävs för projektet. Man använder sig av en ritning eller eventuellt en prototyp för att ta fram rätt dimensioner och mått. När allting är klart så kan man dra igång produktionen och en maskin kan arbeta med att bocka dag som natt. Det måste förstås finnas en människa på plats för även en maskin kan få nog och lägga av och då måste man snabbt gå in och byta verktyg eller ta hand om det som lett till stoppet så snart som möjligt för att slippa förseningar.

Rätt material och motståndskraft

När man planerar en bockningsprocess så är det förstås viktigt att beakta vilket material som man kommer att använda sig av. När rören ska ligga i mark så måste man ju ha ett metallmaterial som inte påverkas av fukt och kyla så att det som ligger eller rör sig i rören kommer att skyddas. De verkstäder som jobbar med rörbockning kan se närmre på det projekt som ska genomdrivas och föreslå rätt material. Ibland så kan det bli dyrt då det handlar om metaller som är oerhört dyrbara men det har man igen då de färdiga rören får lång livslängd och därmed fyller sitt syfte på bästa vis. Läs mer på www.rorbockning.com.