Robotceller för högre säkerhet

Även om vi idag har industriautomation som ligger på en väldigt hög nivå så är det fortfarande så att en modern verkstad kan vara en farlig plats att jobba på. Arbetsskador kan uppstå då man måste utföra repetitiva moment som till exempel att hänga upp eller flytta på delar. Med maskinbetjäning i form av robotar som kan lyfta och flytta på material så slipper man utsätta personal för detta arbete och det betyder att man får en säkrare arbetsplats. En robotarm kan röra sig på precis samma sätt hundra gånger om utan att slitas ut. Med robotceller så får man alltså en säkrare arbetsplats där det blir trevligare och lättsammare att jobba.

Robotceller ger en säkrare arbetsplats

Industrirobotar kan utföra en rad olika arbetsmoment. De kan användas då man jobbar med formsprutningsmaskiner eller ta hand om arbetsmoment som till exempel svetsning. Med robotsvetsning så kan arbetare hålla sig långt bort från den farliga arbetsprocessen och istället ta hand om programmering och se till att allt går till på rätt sätt. Automationslösningar gör att alla som befinner sig på en verkstad kan hålla ett säkert avstånd till farliga ämnen och material som kan vara så hett att det även med skyddsutrustning innebär stor fara att närma sig.

Robotiserade produktionsceller kan skräddarsys så att man får en lösning som passar perfekt för den egna arbetsplatsen. Man väljer helt enkelt vad som ska göras med robotteknik och med tiden så kan man upptäcka nya områden där robotautomation ytterligare kan öka säkerheten och trivseln på verkstaden.