Prototyptillverkning för plastprodukter

Att arbeta med prototyptillverkning tidigt i ett projekt minskar inte bara kostnaderna men gör det också möjligt att kontrollera och testa komponenten i verkligheten, göra ändringar eller prova olika färger och material, innan man sätter igång en större produktion. Det finns flera olika metoder för att framställa en prototyp för plastprodukter, fram tills nu har den traditionella tillverkningsmetoden varit formsprutning av plast men i takt med den digitala och tekniska utvecklingens framfart erbjuds en revolutionerande metod, 3D-skrivaren.

Prototyptillverkning med formsprutning

Sedan länge har formsprutning ansetts vara den viktigaste metoden för framställning av plastdetaljer eller plastprodukter. Det är en automatiserad metod som gör det möjligt att tillverka stora volymer med en hög måttnoggrannhet och ytfinish. Det är en tillverkningsmetod som dessutom är kostnadseffektiv och kräver mindre energi än flera andra metoder, och är därför miljövänlig. Även om det finns många olika formverktyg och maskiner med olika format och kapacitet så har alla samma grundprincip. Mald plast blandas med olika färgämnen, mjukgörare och armeringsmaterial och smälts ner och sprutas med ett högt tryck in i en form. Formen kyls ner och detaljen kristalliseras, eller stelnar och i formen finns en färdig komponent som mycket sällan kräver någon efterbearbetning. Formsprutning har många fördelar som tillverkningsmetod, särskilt när det gäller större volymer. Metoden används ofta för prototyp tillverkning, särskilt om man arbetar med en verkstad eller ett företag som kommer att ha hand om den slutgiltiga produktionen.

Vill du läsa mer om formsprutning kan du göra det här www.plastverktyg.n.nu www.monteringsarbete.n.nu och vill du hitta företag som kan hjälpa dig med formsprutning hittar du många här www.gnosjoregion.se/formsprutning/

Prototyper med 3D-skrivare

I ett samhälle som blir allt mer datoriserat är det inte konstigt att även industrin följer samma utveckling. En metod som har revolutionerat prototyptillverkning i plast är 3D-skrivaren. Det är en spännande process där man enkelt och kostnadseffektivt kan tillverka olika prototyper och komponenter. För att kunna skriva ut en detalj med en 3D-skrivare måste man först skapa en ritning för att programmera skrivaren med.

Även om processen till mesta del är enkel, krävs det en god kunskap i olika programvaror. Man arbetar oftast med ritningar i ett CAD-program. Det fungerar så att man scannar in den detalj eller komponent man vill skapa, och sedan skriver skrivaren ut en exakt kopia, men i 3D. Man använder sig av ett slags gipsliknande pulver som lager efter lager skriver ut det som man har programmerat skrivaren med. Resultatet är en färdig modell i ett stycke, det är minst sagt en imponerande process. Det här är en teknik som har gett en enorm frihet och oändliga möjligheter. Förutom att 3D skrivaren skapar prototyper av ett så pass bra resultat att de kan användas som färdig produkt så är det också en mycket kostnadseffektiv tillverkningsmetod som möjliggör att snabbt och enkelt skapa prototyper eller komponenter med invecklade former innan man lanserar en större tillverkning i det slutgiltiga materialet.