Sälja företag med specialistkompetens

Ett företag som är nischat inom 3d-prototyper eller annan industriproduktion har kunskaper som inte många andra företag inom samma bransch har. Då du vill sälja företag med den här typen av nischinriktning så är det inte alltid så lätt att hitta rätt köpare. När försäljningen sker för avveckling med så kallad snabbavveckling så är det lite lättare. Då behöver …

Prototyptillverkning för plastprodukter

Att arbeta med prototyptillverkning tidigt i ett projekt minskar inte bara kostnaderna men gör det också möjligt att kontrollera och testa komponenten i verkligheten, göra ändringar eller prova olika färger och material, innan man sätter igång en större produktion. Det finns flera olika metoder för att framställa en prototyp för plastprodukter, fram tills nu har …