Plastindustrin ligger många gånger i framkant med miljötänket

Om man ska välja ett material som folk älskar och hatar på samma gång så blir det nog plasten. De flesta har nog svårt att se en vardag utan saker som plastverktyg, leksaker, påsar och kläder som har tillverkats av svensk och utländsk plastindustri. Samtidigt som man kan ha en hel del kritik mot det …

Varför välja metallersättning?

Att ersätta metall med plast kan låta som en omöjlighet för den oinvigde. Men metallersättning är faktiskt många gånger en riktigt smart lösning. Plaster kan i olika sammanhang användas precis som metall och det ger flera viktiga fördelar. Dagens plastindustri är miljövänlig och produkterna som tas fram håller mycket hög kvalitet. Det är också goda skäl till att beakta …

Fördelar med att jobba med tungmetallavskiljare

Det är svårt att komma runt det faktum att metallbearbetning leder till avfall som inte direkt är nyttigt för djur, natur och människa. Idag finns det förstås metoder för plåtbearbetning och ytbehandling som är mycket bättre vad gäller miljöhantering. Fast det kan ändå vara av intresse att jobba med tungmetallavskiljare för att få flera viktiga fördelar. Vad är en tungmetallavskiljare? Med …

Vad är valsning?

När ett material ska tunnas ut är det inte ovanligt att man gör det med en plastisk bearbetningsform som kallas för valsning. Valsningen fungerar på olika typer av material. Den leder till att materialet som laddas in i valsen tunnas ut. Valsarna kommer att rotera och när materialet hamnar emellan dessa förändras den inre strukturen. Valsning …

Låt Citadellet Bolagsservice hjälpa dig med bolaget

Att du kan allt om bockning får betydelse oavsett om du ska dra igång ett nytt bolag eller lägga ner ab. Men det betyder ju inte att du vet hur det administrativa omkring bolaget ska skötas på rätt sätt. Med Citadellet Bolagsservice så lägger du minimal tid på det som du egentligen inte vill syssla med. Detta …

Avsluta aktiebolag i lugn och ro

Ett företag ska inte likvideras i all hast. Det är sant att finansbolagen som kan erbjuda hjälp med att avsluta bolag ofta pratar om att det kan gå snabbt. Men de menar aldrig att det kommer att slarvas. Om du skyndar på så finns det bitar som du kan missa. Det handlar inte bara om att svarvar och …

Dra nytta av stansmaskiner

Dra nytta av stansmaskiner Om det är så att din stansmaskin står i ett hörn och bara kommer i bruk för ett hål eller två då och då så kan det vara så att du inte drar så stor nytta av den. Det är viktigt att inse att stansmaskiner är så mycket mer än en källa till …

Maskiner som fungerar som de ska med gängsäkring

En maskin som jobbar stadigt med industriautomation kommer att behöva skruvar och muttrar som sitter som de ska. Man räknar med att verktygen som finns i maskinen och som beskär hårda metaller ska hålla länge och sällan behövas bytas ut, men man vet att de givetvis kommer att behöva underhåll förr eller senare. Annat är …

Galler och maskinskydd att lita på

Då man arbetar med maskiner och arbetsmetoder som kan innebära en fara för människor så kan man ta hjälp av galler och maskinskydd som skapar en gräns som man inte går över. Maskiner har ofta skydd som kan vara gjorda av plast och som gör det omöjligt att ta direkt på maskinens olika delar utan …

Framtidens industrier kommer att använda 3d-tekniken

Redan idag så är 3d-tekniken viktig för att skapa prototyper med. Det här gör man inom olika industrier som metallindustrin och plastindustrin. Det finns ett stort intresse för den här tekniken vilket märks inom forskningen där man jobbar intensivt med att utveckla den. Framtidens industrier kommer med största sannolikhet att använda sig av 3d-skrivare och …