Modern och effektiv legotillverkning

Det är inte ovanligt med verkstäder som säger att de kan allt och som faktiskt kan stå för detta påstående. Samtidigt så måste man inse att inom metallindustrin så är det knappast praktiskt möjligt att hand om varje del av en produktion. Det finns ofta alltför många delmoment för att det ska löna sig för ett företag att erbjuda allting under ett och samma tak. Istället så väljer man att anlita legotillverkning från andra företag som kan slutföra projektet. I vissa fall så sker legotillverkningen i början av ett projekt i enlighet med det som behöver förberedas. När legotillverkning sökes så finns det ofta ett behov av att hålla hela produktionen inom en och samma region för att den ska flyta på snabbt.

Legotillverkning sökes

När ett företag får en beställning där man kanske ska bocka fram en viss komponent eller fräsa fram fästelement som ska ingå i en specifik apparat eller produkt så gör man upp en detaljerad plan för produktionen. När denna är klar så kan man se var man kommer att behöva hjälp från en annan leverantör och sedan så går man ut med att legotillverkning sökes för detta specifika moment. Många företag har sedan länge samarbetspartners som de är nöjda med men det är klart att det ofta uppstår situationer då man måste vidga sina vyer och starta nya samarbeten. I områden som Gnosjöregionen så är detta enkelt då det finns så många industriföretag och andra tjänster samlade på en plats medan andra orter kanske får dras med transporter och väntetid för att ett projekt till sist ska ros i hamn.

Smidiga samarbeten

För att legoarbeten ska fungera så gäller det att man kan samarbeta på ett smidigt sätt. Det räcker inte med att de företag som går ihop om en produktion har liknande kunskap och förståelse för de material och behandlingar som ingår i projektet. Man måste även ha möjlighet att se den samlade bilden hela vägen genom projektet. Det här betyder att en legotillverkare som mest ska montera ihop en produkt även måste förstå tidigare delar av produktionsprocess för att på så vis kunna felsöka då detta blir nödvändigt. Om man kan upptäcka ett fel i tidigt stadium så spar man ju en massa tid och pengar på detta.

Bred kunskap

Nu är det förstås så att moderna verkstäder har en mycket bred kunskap och då man har alla maskiner och verktyg på plats så kanske man ordnar med legotillverkning på så vis att man hyr in personal för vissa delmoment. Istället för att ha en egen anställd för svetsning och montering så hyr man in folk som kan dessa bitar. Det här är av intresse för andra företag och för personer som gärna vill ha extrajobb som legoarbetare på eftermiddagar och kvällar.