Maskinskydd för att undvika maskinskador

I dagens industrialiserade värld är maskinerna en förutsättning för att vi ska kunna upprätthålla vår komfortabla levnadsstandard. Det går inte att ifrågasätta hur oumbärliga de är för tillverkningen och vår gemensamma välfärd. Nästan all tillverkning har en eller flera automatiserade processer. Förutom säkerheten är det viktigt att ha fungerande maskiner som hela tiden kan leverera på maxkapacitet. Med hjälp av maskinskydd så kan man jobba på ett säkert med effektivt vis och det finns många olika slags skydd beroende på maskin och arbetssituation.

Maskinskydd för att förebygga förlust

I många fall ligger en bra maskin avsedd för massproduktikon i mångmiljonklassen. Förutom en allomfattande pålitlig försäkring kan även maskinskydd med hög kvalitet vara en bra investering. Ett produktionsstopp i en produktionsenhet kan bli dyrt och om en maskinskada uppstår är det inte bara reparationskostnaden man får ta med i beräkningen. Varje timme som maskinen står overksam kan betyda en stor förlust. Därför är det viktigt att vara proaktiv och skydda sina maskiner.

Att förhindra olyckor

Det är viktigt att det finns omfattande säkerhetsrutiner, utbildad personal och rätt utrustning i form av maskinskydd för att undvika onödiga maskinskador eller tragiska personskador. Både de anställda och utrustningen som används måste kunna operera i en säker miljö. Enligt lagstiftningen måste alla maskiner ha skyddsanordningar, det gäller både nya och äldre maskiner.

Olika typer av skydd

Det finns många olika typer av skydd för maskiner som är anpassade för att öka säkerheten och minimera maskinskador, beroende på vilken typ av maskin och vilken funktion de fyller har de har de olika utformning. Många skydd är designade för att skydda både maskinen och operatören. Exempel på det är bland annat kastskydd och klarsiktsrutor.

  • Kastskydd är till för maskiner som kan avge kokhett eller giftigt spill som kan flyga i luften och orsaka skador på både maskinen och den som övervakar processen.
  • Klarsiktsrutor gör att det är lättare att övervaka processerna utan att behöva gå nära maskinen, genom en genomskinlig ruta kan operatören se direkt vad som pågår inne i maskinen utan att behöva stå nära inpå den.

Att utrusta produktionsutrymmet med en ordentlig avgränsning så att ingen obehörig utan bara utbildad personal vistas i närheten är också viktigt.

En annan vanlig typ av skydd är damasker, det är en form av bälgar som är utformade för att skydda maskinen från damm, vatten och kemikalier. De kan även öka livslängden på maskinen och förstärka maskinmaterialets motståndskraft mot temperaturväxlingar. Det finns elastiska bälgar som är mer anpassningsbara och har många kombinationsmöjligheter. Teleskopskydd skyddar gejders och prismor i maskinen från heta metallspån och andra partiklar. De finns bland annat i rostfritt stål. Att skydda kablarna är lika viktigt som själva maskinen, ett avbrott på grund av en söndrig kabel kan vara nog så förödande. Beroende på användningsområde kan de införskaffas i plast, glasfiber eller metall.

Läs mer om maskinskydd här