Maskiner som fungerar som de ska med gängsäkring

En maskin som jobbar stadigt med industriautomation kommer att behöva skruvar och muttrar som sitter som de ska. Man räknar med att verktygen som finns i maskinen och som beskär hårda metaller ska hålla länge och sällan behövas bytas ut, men man vet att de givetvis kommer att behöva underhåll förr eller senare. Annat är det med fästelementen som man kanske inte ens beaktar. Men faktum är att dessa delar måste fästas med gängsäkring för att inte lossna och inte orsaka vibrationer, och de kan komma att behövas bytas ut för att undvika den här typen av problem.

gängsäkring i maskiner behövs för att undvika vibrationer

Maskiner behöver gängsäkring

När man tillverkar en maskin och fäster delar vid varandra så använder man gänglåsning för att se till att skruvar och andra fästelement sitter stadigt. Det finns flera skäl till detta. Dels så är det förstås så att man måste undvika de vibrationer som kan uppstå när delar börjar lossna för att skruvar lossnar. Det här kan ju skada en hel produktion. Men maskiner som finns på platser där det också finns olja och vatten måste också skyddas mot detta.

När man använder gängtätning så tätar man hål där vatten och olja hade kunnat ta sig in. Det här är ett måste i motorer men också i många industrimaskiner som ska utföra arbeten som bockning, svarvning och svetsning. Skruvarna som sitter tätt är en tillgång och därför så tar man till gängsäkring innan man fäster skruvar så att de verkligen sitter som de ska.

Permanent gänglåsning är ett alternativ

Man kan använda riktigt stark gängsäkring som brukar kallas för permanent för att den i stort sett kommer att sitta i för evigt. Nu kan det ju ändå vara så att man vill byta ut fästelement som har säkrats på detta vis och då kommer man att behöva använda lite starkare verktyg, eventuellt också värme, för att få bort tätningen. Vilket man väljer beror helt på den maskin som det rör sig om och vilka resultat man vill se från gängtätningen. Loctite är en typ av gängsäkring som finns i olika versioner men det finns också andra varianter som kan fungera alldeles utmärkt.

Viktigt med underhåll och byten av fästelement

Man måste komma ihåg att service av en industrimaskin också ska inkludera fästelement. Om man märker att maskinen vibrerar mer än vanligt så ska man se på skruvar och muttrar för att avgöra om detta kanske är anledningen till förändringen. Med god service av fästelement där man byter ut och lägger på ny gänglåsning med jämna mellanrum kan man påverka maskinens drift på ett mycket positivt sätt, så detta är något som man bör lägga in i instruktionerna för skötseln av maskinen så att det inte glöms bort.