Likvidera aktiebolag – genomföra en likvidation av industribolag

Det finns situationer då man kan komma fram till att det faktiskt är bäst att avsluta aktiebolag hellre än att fortsätta med verksamheten som kanske inte fungerar som den ska. Man kan likvidera aktiebolag frivilligt men det är viktigt att veta att det här kräver rätt förfarande. För många så blir det enklast att låta ett företag som cbs.se ta hand om en snabbavveckling som sker i enlighet med alla regler som gäller i Sverige.

Så kan man likvidera aktiebolag frivilligt

Om man bestämmer sig för att avveckla aktiebolag genom likvidation så ska detta anmälas till Bolagsverket som kommer att registrera likvidationen. Det är också Bolagsverket som bestämmer om vem som ska fungera som likvidator i bolaget men det här är rent formellt och man kommer själv med detta förslag.

Det är under bolagsstämman som man beslutar om att frivilligt likvidera bolag. Man tar fram ett förslag som kommer att skickas med anmälan till Bolagsverket. I förslaget talar man om varför man vill likvidera och man ser även på alternativ som till exempel att sälja aktiebolag. Det är också i det här förslaget som man anger vem man vill ska fungera som likvidator.

likvideraaktiebolag

Finns det inga enklare metoder för avveckling av aktiebolag?

Jo, det finns enklare metoder, och faktum är att man kan vända sig till företag som CBS som sysslar med att köpa och avveckla bolag. Man säljer bolaget och slipper själv ta hand om allt som har med likvidation och avveckling att göra.
Det enda som man måste vara noga med är att ge alla uppgifter till företaget som kommer att sköta avvecklingen. Sedan så är det upp till det här företaget hur de vill fortsätta. Kanske kommer de att slå samman företaget med annan verksamhet.

Bästa lösningen för det industriella bolaget

Även om man kan allt om den produkt och de delar som man har tagit fram under flera års tid så kanske man inte är expert på lagar och regler för bolag. Det finns så mycket som man ska ha koll på att det verkligen kan vara klokt att ta hjälp av experter som vet precis hur man ska avveckla eller likvidera ett företag.

Om man försöker själv så kanske det också går bra men då ska man tänka på hur mycket tid man får lägga ner på detta. Då man istället säljer av företaget med vetskapen om att likvidationen kommer att skötas på ett lagligt sätt så att man inte vid senare tillfälle får veta att man måste betala extra skatt eller att man har brutit mot någon regel som man inte hade en aning om.

Har man fattat beslutet om att sälja aktiebolag så är det också en fördel att få lite tips och råd omkring saker som hur man på bästa sätt gör sig av med maskiner och eventuella inventarier innan man går vidare med försäljningen. Det här ska man få från en bra tjänst som har lång erfarenhet av att köpa och sälja bolag.