Robotceller för högre säkerhet

Även om vi idag har industriautomation som ligger på en väldigt hög nivå så är det fortfarande så att en modern verkstad kan vara en farlig plats att jobba på. Arbetsskador kan uppstå då man måste utföra repetitiva moment som till exempel att hänga upp eller flytta på delar. Med maskinbetjäning i form av robotar …

Industriautomation som är snabbare och smartare

Det som var en nyhet för några år sedan är nu något som man finner på många verkstäder som jobbar med framställning av delar och produkter av olika material som plast och metall. Utvecklingen av ny teknik för industrier går i rasande fart och numera så kan man lita på att det går att använda …

Industriautomation för ett modernt industriklimat

Ett modernt industriklimat kräver en hel del av maskiner, robotar och av människor. Där man tidigare fick använda muskelkraft för att komma framåt så är det nu hjärnkraft som gäller. Moderna PLC system är komplexa och inkluderar lösningar för flera operationer samtidigt. Med robotautomation så ökar man produktionstakten samtidigt som man får en säkrare arbetsmiljö. …

Maskinskydd för att undvika maskinskador

I dagens industrialiserade värld är maskinerna en förutsättning för att vi ska kunna upprätthålla vår komfortabla levnadsstandard. Det går inte att ifrågasätta hur oumbärliga de är för tillverkningen och vår gemensamma välfärd. Nästan all tillverkning har en eller flera automatiserade processer. Förutom säkerheten är det viktigt att ha fungerande maskiner som hela tiden kan leverera …

Innovativa lösningar för produktställ

Numera är det en enkel match att skapa skräddarsydda butikslösningar och produktställ på en mycket kort tid tack vare industriautomation och produktionsteknikens rusande framfart och oändliga användningsområden. Det gör det möjligt att skapa allt från mindre lösningar som kan placeras på en disk till helhetslösningar för en hel butik. Med hänsyn till varumärke, butiksmiljö, produkt …

Arbeta med industriautomation

Idag finns det en hög efterfrågan av kompetent och kunnig personal inom industriautomation. Industrin världen över är i en ständig förändring och den ställer idag ökade krav på företags effektivitet och produktionskostnader. Den svenska industrin är särskilt utsatt då den konstant tvingas konkurrera med andra länder som har lägre arbetskraftskostnader. Det är något som har …

Moderna verktyg för metallbearbetning

Idag använder man ofta metall för att skära i metall och även om metoder som vatten- och laserskärning är populära så krävs det fortfarande produktion av mer traditionella verktyg av starka metaller. Med rätt metallbearbetning verktyg så kan man jobba länge med en automatisk maskin utan att produktionen måste pausas för byten. Det är också …