Industriautomation för ett modernt industriklimat

Ett modernt industriklimat kräver en hel del av maskiner, robotar och av människor. Där man tidigare fick använda muskelkraft för att komma framåt så är det nu hjärnkraft som gäller. Moderna PLC system är komplexa och inkluderar lösningar för flera operationer samtidigt. Med robotautomation så ökar man produktionstakten samtidigt som man får en säkrare arbetsmiljö. En stor fördel med automatisering är ju att man kan programmera industrirobotar och maskiner att jobba helt själva. Men det här betyder inte att industriautomation inte kräver operatörer utan mer att dessa operatörer kan jobba på ett friare sätt. Då man till exempel gör det möjligt att fjärrstyra robotceller så kan man ju via Internet ta hand om viss drift och få viktig information om vad som pågår i maskiner även då man själv inte kan vara på plats. Nu är det förstås inte alltid så att man får så stor användning av fjärrstyrning för områden som byggnadsautomation men då det rör sig om fastighetsautomation så finns det förstås en stor fördel med att kunna ta hand om vissa saker (som till exempel påslagning av värme) från annan plats.

Modern industriautomation

Modern industriell automation kräver en hög nivå av teknik och programmering och det här har också lett till en rad nya innovationer som tillfredsställer behov av:

  • Hög prestanda och effektivitet
  • Design som klarar av tuffa miljöer där det kan bli extremt varmt, fuktigt och även dammigt
  • Kontroller och displayer som är utformade för att passa människor och som är lätta att läsa av och använda
  • Support för snabb kommunikation utan behov av sladdar, både internt och via Internet
  • Säkerhetsegenskaper som gör att man får en trygg processautomation

Den mänskliga faktorn
När man pratar om industri automatik så är en fördel som ofta nämns att man eliminerar den mänskliga faktorn och så är förstås också fallet. Samtidigt så kan man inte skapa spökverkstäder då maskinerna faktiskt behöver en mänsklig hand för att fungera. Svensk industriautomation skulle aldrig kunna hålla en så hög nivå om det inte vore för alla duktiga medarbetare som ser till att robotar och maskiner arbetar på rätt sätt och som förstår hur den nya tekniken ska appliceras. När man tar fram ny teknik för industrin så tänker man i allra högsta grad på den mänskliga faktorn. Displayer utvecklas för att vara enkla att förstå och hantera. Ibland så jobbar man med touch screen och då är det viktigt att den klarar av de påfrestningar som uppstår på verkstadsgolvet. En display på en CNC maskin måste ju kunna klara smuts, vatten, höga temperaturer och fortsatt ge tydlig information till operatören som ska knappa in rätt siffror och läsa av vad som händer i maskinen.