Galler och maskinskydd att lita på

Då man arbetar med maskiner och arbetsmetoder som kan innebära en fara för människor så kan man ta hjälp av galler och maskinskydd som skapar en gräns som man inte går över. Maskiner har ofta skydd som kan vara gjorda av plast och som gör det omöjligt att ta direkt på maskinens olika delar utan att först stänga av den och vidta andra viktiga säkerhetsåtgärder.

Galler och maskinskydd som är flexibla

När man jobbar med flera olika processer på en och samma verkstad så behöver man god flexibilitet. Om man ska använda galler och maskinskydd för olika arbetsmoment så kan man behöva flytta på dessa. Ett exempel kan vara då man sysslar med svetsning och inte vill komma för nära själva svetsningsprocessen. Här kan man behöva använda sig av ett skräddarsytt galler som man flyttar på för varje svetsningstillfälle. Då är det ju viktigt att gallret inte är för svårt att hantera manuellt samt att det är robust så att man får det skydd som krävs.

Hjälp av robotar

Idag så kan man ta stor hjälp av robotar och de gör det möjligt att hålla avstånd till farligare arbetsprocesser. När man programmerar en robot och sedan styr den bakom ett galler så får man maximal säkerhet eftersom man aldrig fysiskt kommer att befinna sig bakom gallret då produktionen är igång. Robotar tillsammans med galler och maskinskydd leder till arbetsplatser som är mycket säkra och trevliga att vistas på.

Bra skydd resulterar i färre olyckor