Framtidens industrier kommer att använda 3d-tekniken

Redan idag så är 3d-tekniken viktig för att skapa prototyper med. Det här gör man inom olika industrier som metallindustrin och plastindustrin. Det finns ett stort intresse för den här tekniken vilket märks inom forskningen där man jobbar intensivt med att utveckla den. Framtidens industrier kommer med största sannolikhet att använda sig av 3d-skrivare och scanners på nya sätt som kan leda till stora besparingar, och också till ännu högre kvalitet på olika typer av produkter.

3D

Industrier kan komma att tillverka produkter med 3d-skrivare

Något som är särskilt spännande att se på är den 3d-printning som är till för att skapa färdiga produkter. Här använder man sig av material som ger starka delar som man kan använda och då inte bara som prototyp. Istället för att skapa enskilda delar som sedan ska monteras så kan man alltså få en färdig produkt genom att skriva ut den.

Det här kanske påminner lite om formgjutning där man också får en färdig del i ett stycke men det är inte samma sak för med 3d-utskrivningen så kan man göra mycket mer än med vanlig gjutning. Även om dagens industrier är medvetna om 3d-tekniken och till viss del använder den så kan det förstås dröja ett tag innan man på allvar börjar ta fram små och stora volymer med skrivare, men att det kommer att hända är de flesta överens om.