Fördelar med att jobba med tungmetallavskiljare

Det är svårt att komma runt det faktum att metallbearbetning leder till avfall som inte direkt är nyttigt för djur, natur och människa. Idag finns det förstås metoder för plåtbearbetning och ytbehandling som är mycket bättre vad gäller miljöhantering. Fast det kan ändå vara av intresse att jobba med tungmetallavskiljare för att få flera viktiga fördelar.

Vad är en tungmetallavskiljare?

Med en tungmetallavskiljare går det att filtrera vatten. Det här är en form av filter som kan fånga upp tungmetaller från vatten. Filtret kan användas i dagvattensystem där man vill se till att metaller från bilar som rinner ner i avlopp fångas upp.

Det finns tungmetallavskiljare som kan fånga upp mer än tungmetaller som till exempel suspenderade ämnen och kolväten. Det kan också vara möjligt att använda samma filter för att filtrera bort olja så att den inte rinner ut i naturen eller ställer till det i våra reningsverk.

Även om vattnet som kommer från en industri eller från brunnar vid vägar skickas till reningsverk så finns det ett behov av att använda en avskiljare för tungmetaller i systemet. Reningsverk har ett högt tryck som det är och det blir en stor hjälp att få bort tungmetaller på ett tidigt stadie.

Det går att jobba med olika typer av tungmetallavskiljare och det kan vara så att det krävs certifikat för att bevisa att avskiljaren är i enlighet med EU-direktiv och svenska miljöregler. Därmed kan det vara klokt att köpa tungmetallavskiljare från ett svenskt företag som förstår sig på reglerna.

Viktiga fördelar med tungmetallavskiljarna

På ett företag där man inte kan undvika att släppa ut tungmetaller med spillvatten så är det en stor fördel att ha en lokal tungmetallavskiljare. Det här är faktiskt något som kan påverka de krav som ställs på verksamheten.

Dessutom är det ju många som inser att det finns fördelar med att jobba med miljövänliga metoder. Att kunna visa att ni har ett filter som hindrar farliga ämnen från att rinna ut i naturen är något att tala om och vara stolt över.

Det är ju också en väldigt bra känsla att veta om att ni jobbar på ett sätt som är bra för er omgivning. Detta är inte att förakta. När en verkstad jobbar med farliga ämnen och visar hur detta kan hanteras på ett bra sätt så är den en förebild och en god influens för andra företag som finns runtomkring.

Det här är kanske den främsta anledningen till att aktivt se till att installera tungmetallavskiljare där de behövs. Proceduren är inte alls svår och det går att få precis rätt filter för er verksamhet så att spillvattnet ni släpper ut inte bidrar med miljöförstöring i vår svenska natur.