Bockning av rör i olika former

Rör måste böjas på olika sätt för att passa in i hus, runt väggar, under mark och på andra platser där man inte kan låta dem löpa rakt framåt hur länge som helst. Idag så kan man ta fram rätt former på rören med hjälp av bockning som är effektiv och precis. Det går att bocka tjockare rör såväl som tunnare utan risk för att dessa går sönder under arbetsprocessen. Man ser också till att använda sig av material som klarar av tuffare miljöer utan att slitas eller rosta igen.

RörbockningBockning av rostfria rör

Bockning av rostfria rör går till på så sätt att man använder sig av ett rostfritt material för rören. Det här kan vara stål som har behandlat med till exempel galvning för att på så vis ge en bättre motståndskraft. Det finns ju även material som aluminium som är självreparerande och som därför anges som rostfritt. Det kan dock bli mycket dyrt just med aluminium så det gäller att välja den metall som ger den kostnadseffektivaste lösningen.

Fria former

Det kanske låter som en omöjlighet att böja ett rör som är fyrkantigt men numera så är detta fullt möjligt och man måste inte hålla på med sand och annat som hade ingått vid manuell bockning. Med precisa rörelser och rätt tryck så klarar de moderna bockningsmaskinerna av rören som har olika former och det gör att man får slutprodukter som fyller sitt syfte väl utan att se fula eller konstiga ut.