Återvinning av hålkroppar vid formblåsning

Det var länge så att man inte använde sig av återvunnen polymer för formblåsning och formsprutning helt enkelt för att den återvunna plasten inte gav tillräckligt hög kvalitet. Idag så ser det annorlunda ut och man har under en längre tid kunnat använda sig av återvunna hålkroppar vid formblåsning för att slå ett slag för miljön såväl som att bidra till en bättre ekonomi inom plastproduktionen.

Återvunna hålkroppar vid formblåsning

På verkstäder i Gnosjöregionen så jobbar man alltså numera med plaster som kan komma från återvunna flaskor. De företag på orter som Anderstorp i Gnosjö som väljer att använda sig av återvunna hålkroppar vid formblåsning kommer inte själva att smälta ner de pet-flaskor som ligger i insamlingstunnorna. Det är istället så att man kan köpa in plastgranulat som mer eller mindre består av återvunnen termoplast. På så vis så kan man alltså med moderna tekniker som sträckblåsning ta fram en pet-flaska som till viss del består av material som tidigare utgjorde en del av en annan plastflaska.

formblåsning11

Högre kvalitet

Då man jobbar med formblåsning av plast så är det mycket viktigt att det plastmaterial som smälts ner håller hög kvalitet. Man måste nämligen kunna hålla rätt temperatur och sedan få en kylning som fungerar utan att man får sprickor och skador i materialet. Genom att arbeta med moderna formblåsning maskiner så ser man till att processen blir smidig och att man snabbt kan gå från nedsmält plast till färdig flaska eller annan plastprodukt. Numera så är återvunnen plast ett alternativ eftersom den i rätt blandning med andra ingredienser klarar av de temperaturer som krävs för formblåsning utan att falla sönder eller spricka.

Effektiv extrudering

För att få effektiv extrudering så ska man alltså ha bra material och en väl fungerande maskin, men också formar som håller rätt format. Många gånger så går det alldeles utmärkt att använda en standardform till exempel för flaskor men det händer också att man måste ta fram unika formar för ett specifikt projekt. Vid teknisk formblåsning så kan man se att det finns en kostnadseffektivitet men man kan kanske inte säga att återvunnen plast vid formblåsning är en stor anledning till detta. Här handlar det mer om att ta till vara på de material som redan finns och att göra något bra för världen. Då man vet att produktionen till stor del består av återvunnet material så kan man ju känna sig stolt för frågan om vad vi ska göra med all plast som finns i världen är viktig.
I och med att det går så bra att få hög kvalitet även med återvunnet plastmaterial så är det här vanligare än vad man kan tro. Det kan också vara bra att veta om man kanske tänker sig att det där med insamling av plastflaskor inte har så stor betydelse. Det har det då man kan använda återvunna hålkroppar vid formblåsning och andra tillverkningsmetoder.