Arbeta med industriautomation

Idag finns det en hög efterfrågan av kompetent och kunnig personal inom industriautomation. Industrin världen över är i en ständig förändring och den ställer idag ökade krav på företags effektivitet och produktionskostnader. Den svenska industrin är särskilt utsatt då den konstant tvingas konkurrera med andra länder som har lägre arbetskraftskostnader. Det är något som har lett till att allt fler företag har valt att automatisera sin produktion vilket har lett till en hög efterfrågan på bland annat automationsingenjörer, automationstekniker, operatörer och programmerare.

Vad är industriautomation?

Automation är ett ord som härstammar från grekiskans “automatos”, som betyder “på egen hand”. För oss betyder automation eller automatisering att man låter en maskin eller teknik utföra ett arbete i människans plats. Industriautomation är en automatisering av industriarbete, som gör det möjligt att snabbt producera olika delar och komponenter utan att själva produkternas kvalitet äventyras. Numera tillverkas det mesta med hjälp av industriautomation.

Även om dagens verkstäder är uppbyggda på erfarenhet av det gamla hantverket så arbetar man allt mer sällan för hand. Med automation får man exakta rörelsemoment som man kan upprepa hur många gånger som helst och som alltid ger exakt samma identiska resultat. Det leder till en mycket smidigare och snabbare produktion, som dessutom främjar operatörens egen säkerhet och undviker onödigt svinn i form av felkonstruerade delar eller ofullständig materialberäkning. Förutom att det undviker flera tunga eller farliga arbetsmoment, som att arbeta med kemikalier, så ger det också operatören en annan frihet och helt nya uppgifter än att hålla i material och verktyg. Istället kan operatören utveckla sina kunskaper och bidra med mer hjärna eller tänk i processen vilket är bra för alla i produktionskedjan.

Snabbare, effektivare och kunnigare

Automationen erbjuder många fördelar. Den mest uppenbara är givetvis det leder till en effektivare tillverkning och är därför framför allt en stor tidsbesparing. En maskin, behöver till skillnad från en människa inte ta rast, vilket ger en oslagbar snabbhet. Samarbetet mellan människa och maskin ger en ultimat tillverkningsprocess. Automatiseringen av industrin bidrar också till att kommunikationen går snabbare och gör att en hel produktionsprocess kan styras enklare. Tack vare digitala styrsystem får man en mycket effektiv process. Styrsystemen ser till att maskinen eller anläggningen vet precis vad den ska göra och när. Med större maskiner eller anläggningar använder man sig oftast av styrsystemet CNC, som genom att plocka upp signaler från olika sensorer, knappar eller andra styrsystem och senare jämföra dem med sitt eget program, för att i sin tur få instruktioner att sända vidare. Signalerna kan göra allt från att starta en motor eller öppna en ventil. Dessa system sköter logiken på många sätt, bland annat genom att ge indikationer när det är dags att byta ut ett verktyg eller när det finns en justering som måste göras. Operatörens ansvar och huvudsakliga syssla är att programmera, underhålla och driftsätta systemen och se till att allt smidigt flyter på.

Sveriges framtid som industriland

På grund av den globala hårda konkurrensen inom industrin är det mycket viktigt för både företag och beslutsfattare att Sverige är attraktivt som ett produktionsland. Därför lägger de båda en mycket stor vikt vid implementering av ny teknik och nya automationslösningar. För att andra länder ska vilja tillverka sina produkter i Sverige så krävs det att vår industri är snabbare och kunnigare än andra länders. Man strävar konstant framåt, arbetar med nya lösningar och ett tätt samarbete mellan företag och industri för att kunna matcha efterfrågan och den industriella utvecklingen världen över. Idag finns det många bra utbildningar som är framtagna i samverkan med näringslivet för att för att motsvara dess behov och att kunna erbjuda de allra senaste teknikerna.

Att utbilda sig inom industriautomation

Automationstekniker och automationsingenjörer, programmerare eller underhållstekniker är alla yrken som är högt eftertraktade och som på senaste tid matchas med en rusning till de tekniska högskolorna och andra påbyggnadsutbildningar. Ökningen beror på, förutom den stora efterfrågan från näringslivet att automationen har fått en helt ny status och för den ambitiöse finns det mycket goda framtidsutsikter. Förutom att man erbjuds jobb direkt efter utbildningen tillsammans med en hyfsad lön så är det ett arbete som är stimulerande för den som gillar att arbeta med både hjärna och händer.

Läs mer

Här kan du fortsätta läsa om industriautomation