Plastindustrin ligger många gånger i framkant med miljötänket

Om man ska välja ett material som folk älskar och hatar på samma gång så blir det nog plasten. De flesta har nog svårt att se en vardag utan saker som plastverktyg, leksaker, påsar och kläder som har tillverkats av svensk och utländsk plastindustri. Samtidigt som man kan ha en hel del kritik mot det …

Så kan syntetisk polymer användas

Det finns polymer naturligt omkring oss men inom vår plastindustri är det vanligt förekommande med syntetiska varianter som framställs med polymerisation. Det här är olika typer av plaster som vi får stor användning av för att skapa produkter och delar som vår civilisation numera litar blint på. Syntetisk polymer tas fram med polymerisation För att få fram syntetisk polymer …

Fördelar med att jobba med tungmetallavskiljare

Det är svårt att komma runt det faktum att metallbearbetning leder till avfall som inte direkt är nyttigt för djur, natur och människa. Idag finns det förstås metoder för plåtbearbetning och ytbehandling som är mycket bättre vad gäller miljöhantering. Fast det kan ändå vara av intresse att jobba med tungmetallavskiljare för att få flera viktiga fördelar. Vad är en tungmetallavskiljare? Med …

Utvecklingen av moderna dagvattenkassetter är viktig

En gång i tiden så var en dagvattenkassett en enkel stenkista som man grävde ner i marken för att på så vis få lite ordning på stora vattenmassor som kunde komma med plötsliga skyfall. Sedan den gången så har det hänt en hel del med vädret men också med dagvattenkassetter som numera tillverkas av plaster, …

Återvinning av hålkroppar vid formblåsning

Det var länge så att man inte använde sig av återvunnen polymer för formblåsning och formsprutning helt enkelt för att den återvunna plasten inte gav tillräckligt hög kvalitet. Idag så ser det annorlunda ut och man har under en längre tid kunnat använda sig av återvunna hålkroppar vid formblåsning för att slå ett slag för …

Vikten av dagvattenmagasin

När en stor parkering drabbas av översvämning så kan det bli en dyr historia för de bilägare som hade sina bilar på plats. Ett bra sätt att undvika den här typen av scenario på är att installera dagvattenmagasin under parkeringen eller den plats där man vet att vatten snabbt kan ansamlas. Det här är en …

Vad utmärker produkter som har tillverkats med formblåsning?

Om man undrar om en sak av plast är gjord med formblåsningstekniken så kan man ganska lätt gissa sig till detta genom att se lite närmre på sakens egenskaper. För det första så är det så att man använder sig av formblåsning för att tillverka ihåliga produkter. Här är flaskan ett typiskt exempel. Flaskans specifika …