Kan du sälja aktiebolag för att lägga ner?

Inom industriverksamhet är det vanligt med företag som är som livsverk. Kanske var det din morfars far som en gång för hand drog igång verksamheten som idag fungerar med industriautomation. Men då det inte tycks finnas någon framtid för bolaget kan det ändå vara så att du vill sälja aktiebolag för att avveckla det snabbt och enkelt.

Sälja aktiebolag för avveckling

Avveckling av bolag är inte komplicerat och även om du har ägnat hela ditt liv åt plåtbearbetning så borde du klara denna uppgift. Fast det är inte säkert att du vill lägga omkring 8 månader på att avveckla ditt ab när du lika gärna kan sälja aktiebolag och bli klar på en gång.

Det här är något som också kallas för snabbavveckling och som många väljer då de inte har lust att sköta en likvidation av ab själva. Du får givetvis betala en mindre avgift för detta och det är viktigt att det rör sig om en skälig avgift. Om kostnaden för att få hjälpen med likvidationen motiveras av tiden som du spar på detta kan det ses som rimligt.

Var säker på ingen vill fortsätta med bolaget

Innan du säljer ab för att få det likviderat är det förstås viktigt att du är säker på att du verkligen vill avveckla. Det går inte att gå tillbaka på detta när processen är igång. Om du skulle vilja dra igång något igen får du börja om från början med att registrera bolag.

Se alltså till att det inte finns barn eller barnbarn som gärna hade velat dra igång det hela igen. Om verksamheten fortfarande är igång och du tänker förbereda för avveckling kanske du också vill se om det finns någon anställd som har lust att köpa och ta över.

Alla möjliga lösningar för avslut bör ses igenom. Inte för att avveckling är något som du bör undvika utan för att du ska känna dig trygg med ditt beslut. Dessutom är det ju inte roligt om någon i efterhand kommer och frågar varför de inte erbjöds chansen att driva verkstaden vidare.

Förbered på rätt sätt för avvecklingen

För att kunna avveckla med snabbavveckling är det viktigt att du förbereder på rätt sätt. Alla papper måste vara i ordning. När du ska sälja aktiebolag till en bolagsservice som kommer att sköta likvidationen talar de om precis vad som ska till.

Se över checklistan och ta saker och ting steg för steg. Det är mycket viktigt att du har allting redo om du vill att avvecklingen ska vara smidig och snabb. Detta särskilt i slutet av året då bolagstjänster som erbjuder avveckling kan ha mycket att stå i.

Chansa inte på att det kommer att fungera med det du har. Du har mycket att vinna på att noga gå igenom de dokument som ska till för att bolaget ska köpa ditt företag för att snabbavveckla det.