Monthly Archive:: september 2015

Fördelar med våtlackering

När det ska vara vackert så är det många som väljer våtlackering hellre än pulverlackering för att våtlackeringen är en metod som leder till otroligt blanka resultat. Våtlackeringen är mycket vanlig vid billackering och man finner verkstäder som är proffs …

Vikten av dagvattenmagasin

När en stor parkering drabbas av översvämning så kan det bli en dyr historia för de bilägare som hade sina bilar på plats. Ett bra sätt att undvika den här typen av scenario på är att installera dagvattenmagasin under parkeringen …